Käesoleva lehe puhul on tegemist koolidele loodud keskkonnaga, kus õpilased saavad digitaalselt ettepanekuid esitada ja nende üle kaasaegseid e-vahendeid kasutades demokraatlikult hääletada. Ettevõtmise eesmärk on suurendada õpilaste teadlikkust demokraatlikest otsustusprotsessidest ning aktiveerida neid koolielus kaasa rääkima.

Projekti kaudu saavad õpilased osa:

  • avatud (kooli)valitsemisest;
  • kogukonnana otsustamisest ja enda elu puudutavates otsustes osalemisest;
  • vajalike digipädevuste arendamisest.

Eesmärk on, et õpilased lihtsalt ei õpiks koolis teoreetiliselt, mis on demokraatia, vaid saaksid ka päriselulise kaasa rääkimise ja koos otsustamise kogemuse. See loob eeldused tugevama kogukonna ja kodanikuühiskonna arenguks. Koolide kaasavat eelarvestamist veavad eest Eesti Koostöö Kogu ja Korruptsioonivaba Eesti. Oma õla projektirahastajatena on alla pannud Põhjamaade Ministrite Nõukogu (2020/21), Integratsiooni SA (2021 sügis), Aktiivsete Kodanike Fond (2021 sügis-2023 juuni) ning Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus+ programmist (2023 juuni-2024 juuni). Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta. Loe kaasavast eelarvest pikemalt noortevaldkonna ajakirjast Mihus: Koolide kaasav eelarve annab avapaugu kodanikuks sirgumisel.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis Integratsiooni sihtasutus Aktiivsete Kodanike Fond Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Kaasrahastanud Euroopa Liit

Osalevad koolid