Imavere eraldas 2022. aastal koolide kaasava eelarvestamise tarbeks 500€. Võiduideeks osutus poksikott jõusaali, millele järgnes rippkiiged koolimajja (3tk). Võiduidee elluviimise eest vastutab õpilasesindus koos huvijuhiga.

Eelarved