Märjamaa Gümnaasium eraldas 2022. aastal koolide kaasava eelarvestamise läbiviimiseks 1000€.

Eelarved