Tartu Forseliuse Kool on Tartu põhikool, kus rakendatakse Ahhaalikku koolimudelit. Kooli missioon on koostöiselt ja ahhaalikult toetada igaühe võimalust kujundada enda haridustee! Igaüks on oluline! https://tfk.tartu.ee/

Eelarved