Kõpu Põhikool eraldas 2022. aastal koolide kaasava eelarvestamise läbiviimiseks 500€.

Eelarved