Infotund

Oled mõtlemas oma koolis kaasavat eelarvestamist läbi viia? Meie 2022. aasta kevadel korraldatud infotund aitab sul selles põnevas teemas paremini orienteeruda:

0:01Sissejuhatus üldinfo
5:41Kaasava eelarvestamise mõju
8:12Kaasava eelarvestamise praktiline läbiviimine
16:21Sügis 2022 plaanid
21:22Rapla Gümnaasiumi kogemuslugu
33:50Küsimused ja vastused

Animatsioon

Kuidas koolide kaasavat eelarvestamist õpilastele reklaamida? Siin tuleb abiks lühike ja kaasahaarav video, kus selgitatakse, mis on kaasav eelarvestamine, miks seda vaja on ning miks selles osalema peaks. Videot võib kasutada lisaks tunnis näitamisele ka näiteks kooli siseveebis, sotsiaalmeedias või kooli ekraanidel.

Töötuba

Kuidas koolide kaasava eelarvestamist laiemale kooliperele tutvustada? Lähtuvalt meie praktilisest kogemusest, soovitame korraldada neljaosaline (kokku umbes 1 tund) töötuba, mis võiks konstruktiivsuse mõttes toimuda maksimaalselt 100 õpilasele korraga. Töötuba võiks olla üles ehitatud nii:

  1. Koolipoolne esindaja annab ülevaate koolieelarve mahust, jaotumisest, struktuurist ning tsüklist. Kestus: 10 minutit.

  2. Võimalusel jagab kohaliku omavalitsuse esindaja kaasava eelarvestamise kogemust teie kohalikus omavalitsuses. Kestus: 10 minutit.

  3. Korruptsioonivaba Eesti videoloeng demokraatiast, korruptsioonist, kodanikuaktiivsusest ning kaasavast eelarvestamisest. Kust see pärineb, miks, mida ja kus selle abil maailmas ning Eestis ära tehtud on. Kestus: 10 minutit.

  4. Ideekorje, kus iga õpilane saab paberile kirjutada ühe idee. Need korjatakse kokku ning grupeeritakse järgmiste osade ajal. Kestus: 10 minutit.

  5. Eesti Koostöö Kogu tutvustab videoloenguga õpilastele, mis on digiallkiri ning kuidas toimib e-hääletamine ja laiemalt, kuidas saab digivahendeid kasutades demokraatlikes protsessides kaasa lüüa. Kestus: 8 minutit.

  6. Tutvustage ideekorje tulemusi, õpilased võivad ka end juba ideede juurde kirja panna. Ideed jäävad projekti eest vastutava isiku kätte. Kestus: 5 minutit.

Juhendraamat

Käsiraamat, mis on mõeldud kasutamiseks õpetajatele ja koolidele, et toetada kaasava eelarvestamise läbiviimist, on leitav nii eesti keeles, inglise keeles kui ka vene keeles. Juhendraamatusse on koondatud statistikat, häid näiteid, võimalikke edasiarendusi ja ka üksikasjalik läbiviimise juhend.

Koolide kaasava eelarvestamise õppematerjalide loomisele pani oma õla projektirahastajana alla Aktiivsete Kodanike Fond ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu.

Aktiivsete Kodanike Fond Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis