Tallinna Saksa Gümnaasium eraldas 2022/23 õppeaastal koolide kaasava eelarvestamise läbiviimiseks 800€.

Eelarved